Sem vložte podnadpis

CeníkNaše školička je výjimečná. Každý den poskytujeme pro děti rozvoj různorodých činností dle tematických dnů v týdnu. Výše školkovného je včetně všech níže popsaných denních aktivit.

Školkovné zahrnuje: průvodce, Montessori pomůcky, výuku angličtiny hravou formou, dětskou jógu, hodiny hudby, aromaterapii pro děti aneb poznávání bylin, dětské vaření, výtvarné potřeby, hračky a ostatní vybavení školičky, kreativní a praktickou přípravu programu jednotlivých tematických dnů, sestavení jídelníčku, nákup potravin pro dětské vaření, přípravu odpolední svačiny, servírování obědů, administrativu spolku, pojištění, úklid prostor, výrobu montessori pomůcek.

Cena nezahrnuje: stravu a pitný servis, exkurze, divadla a tematické výlety.

Rodič je povinen si vybrat dny v týdnu, které bude jeho dítě navštěvovat (např. pondělí a čtvrtek) a volné místo v tyto dny mu bude garantováno (v případě včasné platby). Smlouva o poskytování péče o dítě předškolního věku podle  Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání se uzavírá na dobu 10 měsíců s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Nástup do školky je možný jedině po zaplacení první platby.

Letní provoz bude probíhat podle zájmu rodičů a to v měsíci srpnu.

ROZVRH TEMATICKÝCH DNŮ ( pokud chce rodič pro dítě kombinaci státní a naší školky, aby věděl co se v daných dnech u nás děje a mohl plánovat docházku podle zájmů svého dítěte.)

Dny dětské aromaterapie (pondělí)
Kreativní dny (úterý)
Dny angličtiny a dětského vaření (středa)
Hudebně pohybové dny (čtvrtek)
Výpravy/tematické výlety/zahradničení (pátek)

Pro více informací o našich aktivitách klikněte na zelený odkaz: 

5 dní v týdnu

= Dítě navštěvuje školku 5 dní v týdnu, a to každý týden v kalendářním měsíci. Cena je včetně denních aktivit a programu školičky.

5990 Kč/měsíčně

4 dny v týdnu

4 800 Kč/měsíčně

3 dny v týdnu

3 900 Kč/měsíčně

2 dny v týdnu

= Minimální docházka v každém týdnu v kalendářním měsíci. Cena je včetně denních aktivit a programu školičky .

2 800 Kč/měsíčně

Výše školkovného odpovídá docházce jednoho dítěte do klubu ve zvolené dny a je splatné vždy k 15. dni předchozího měsíce na účet: 115-5624800287/0100. Nástup do školky je možný jedině po zaplacení první platby.
Školkovné je možné hradit i najednou. Sleva pro druhého sourozence je 20% při celoměsíční docházce jednoho z nich. V případě půldenního pobytu u nás se výše příspěvku nemění. První den může dítě svůj pobyt ve školičce trávit po boku některého z rodičů.

Jednorázový vstup, aneb "Zažijte jeden den ve školičce u Budulínka" - pouze na jeden den, stojí 500 Kč. V ceně je jídlo pro rodiče i dítě.

Zdravé stravování - obědy výživné, chutné a barevné. Bez bílé mouky, cukru, nadbytečných tuků. Svačinky z ovoce, zeleniny, výborných pomazánek. Dbáme na dostatek pitného režimu, aby děti byly plné energie a dobré nálady. Chtěli bychom, aby se i děti podíleli na přípravě svačinek. Naše heslo zní: bezpečně a samostatně v kuchyni. 

Nabízíme:  1x svačinka, oběd - polévka, hlavní jídlo, zdravý dezert, celodenní pitný servis.

Denní stravné činí 65 Kč. Jde vždy o čerstvé jídlo připravené z těch nejkvalitnějších surovin. Nebráníme se ani tomu, že svému dítku oběd či svačinku budete v jídlonosiči s sebou každý den přinášet. Ohřev zajistíme. Dopolední svačinku zajišťuje rodič dítěti s sebou do baťůžku a to z toho důvodu, aby si ji mohlo dítě snít na louce, v lese či zahradě. Svačinka venku se uskuteční v závislosti na vlídném počasí.

Strava se hradí vždy k 15. dni následujícího měsíce na účet: 115-7229690267/0100. Variabilní symbol je sdělen při podpisu smlouvy. 

.

Omlouvání dítěte

Je-li plánovaná absence dítěte oznámena poskytovateli včas (tj. do 16:00 hod. předchozího dne), je možné realizovat náhradu, pokud to kapacita a provozní podmínky školky dovolují. V opačném případě je účtována rodiči cena za docházku dítěte. V případě nepředpokládané absence dítěte v klubu z důvodů onemocnění či podobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit telefonicky či sms do 8:00 hod. téhož dne. V případě déle trvající absence je nutno informovat průvodce. V případě nemoci dítěte se školkovné nevrací.