Sem vložte podnadpis

Více o nás 

Bc. Lucie Dvořáková   Profesně jsem se původně zaměřila na vzdělávání dospělých. Pracovala jsem jako asistentka na programu MBA, který vzdělává vrcholové manažery, na Vysokém učení technickém v Brně. Bylo to pro mě velice inspirativní a osobnostně obohacující období. Co se týká mého vzdělání, jsem absolventkou Univerzity Tomáše Baťi ve Zlíně, kde jsem si vybrala obor Sociální pedagogika. Mému studiu předcházela práce Au-pair v Londýně. Studium angličtiny na jazykové škole v Brně a složení Cambridge Exam. V posledních letech jsem absolvovala kurzy: rozvíjení silných stránek u dětí, psychohygiena, zvládání krizových situací, montessori pedagogika v praxi, jógové hry pro předškoláky, kurz první pomoci. 

Ing. Timea Milková Na vysoké škole jsem vystudovala obor Služby a cestovní ruch na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. V době svých vysokoškolských studií jsem vyučovala angličtinu pro děti a dospělé. Hned po ukončení vysokoškolského vzdělání až do svého nástupu na rodičovskou dovolenou, tj. po dobu 18 let, jsem pracovala ve vzdělávání dospělých jako training manager. Pomáhala jsem zvyšovat motivaci a znalosti zaměstnanců významné mezinárodní hotelové sítě v Čechách, na Slovensku, ale i ve střední Evropě. Kromě speciálních hotelových programů jsem v posledních letech absolvovala různé doplňkové kurzy: respektovat a být respektován, kurz asertivity, kurzy vaření, jóga pro děti předškolního věku, interiérový design, kurz švédských masáží, How to teach Spoken English, montessori pro chůvy i pro rodiče aneb montessori aktivity v praxi, kurz první pomoci.

Terezie Přichystalová DiSVystudovala jsem VOŠ v oboru sociální práce. Absolvovala jsem kurz první pomoci a kurz pracovníka v sociálních službách. Dříve jsem pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení. V současné době trávím nejvíce času se svými dětmi a  spolu objevujeme svět.

Bc. Veronika Kučerová Vystudovala jsem Střední zemědělskou školu v Bystřici nad Pernštejnem obor Agropodnikání. Ke studiu této školy mě přivedla láska ke koním. V té době jsem již několik let působila v jezdeckém oddílu. Vedla jsem jízdárny pro děti i dospělé. Pomáhala s Hipoterapií pro děti (jízda na koni pro postižené). Později jsem vystudovala Podnikovou ekonomiku a management na Masarykově univerzitě v Brně. 

Sabina Šebková Ve svém volném čase pomáhám průvodcům školičky s péčí o děti a také s organizací dětských akcí a vzdělávacích akcí pro rodiče. Zároveň pracuji v Městských lázních v Novém Městě na Moravě jako plavčík a masér, kde přicházím do kontaktu s dětmi během hodin plavání školních dětí, nebo při kurzu Plaváčku s kojenci a předškoláky. Práce s dětmi mě moc baví a inspiruje. Co se mého vzdělání týče, mám vystudovanou Střední odbornou školu umělecko - průmyslovou ve Světlé nad Sázavou, ukončenou maturitní zkouškou, se zaměřením na výtvarnou výchovu a technologii, umělecké zpracování skla a vitráží. Z absolvovaných kurzu bych ráda zmínila ty nejdůležitější: kurz první pomoci, kurzy Plavčíka, kurz Instruktora plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku, dále Masér pro sportovní a rekondiční masáže, Ayurvédská antistresová masáž hlavy a Reflexní masáž chodidel.